Vertrouwelijk


Monumentenwachten voeren hun werkzaamheden uit in opdracht van hun abonnees en hechten aan een goede relatie met hun opdrachtgevers. Alle gegevens die met de inspectie of met andere vormen van dienstverlening te maken hebben, worden daarom vertrouwelijk behandeld. Ze zijn uitsluitend beschikbaar voor de desbetreffende monumentenwacht en voor de desbetreffende abonnee. Informatie over (de onderhoudstoestand van) specifieke objecten wordt zonder expliciete toestemming van de abonnee onder geen beding aan derden verstrekt.

 

Wel worden, in het kader van beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving rondom de instandhouding en subsidiŽring van rijksmonumenten, aan het Rijk geanonimiseerde overzichten van objectgegevens verstrekt. Dit is in het algemeen belang van monumenteigenaren. De verstrekte gegevens zijn niet te herleiden tot een specifiek monument of een eigenaar.

Laatste nieuws