Op inspectie met Monumentenwacht

In de objectenbestanden van de monumentenwachten bevinden zich heel verschillende bouwwerken met zeer diverse kenmerken. Daarnaastá kunnen de staat van onderhoud en de ligging in de omgeving per object zeer uiteenlopen. Natuurlijk variŰren ook de weersomstandigheden van dag tot dag. Bij elkaar betekent dit dat elke inspectie anders verloopt. Maar er zijn ook diverse vaste onderdelen die bij vrijwel elke inspectie aan bod komen. De volgende impressie geeft globaal weer hoe een inspectie in zijn werk gaat.

 

Voorbereid op pad
Een inspectie wordt vooraf telefonisch afgesproken met de eigenaar of beheerder. Ter voorbereiding kijken de monumentenwachters de aandachtspunten van het object na in eerdere inspectierapporten of op tekening.

 

in gesprekIn gesprek met de klant
Na aankomst melden de inspecteurs zich bij de eigenaar of beheerder. Ze informeren naar uitgevoerde reparaties en nieuwe gebreken of problemen.

 

Blik op de buitenkant
De werkelijke inspectie begint meestal aan de buitenzijde. Daarbij letten de wachters onder meer op de staat van het metselwerk, het schilderwerk, goten en afvoeren en sporen van lekkages. Ook het omringende terrein wordt bij de inspectie betrokken. Zo is er aandacht voor hekwerken, tuinmuren, bestrating, diersoorten, gewenste en ongewenste begroeiing.

 

Het dak op
Het dak krijgt altijd speciale aandacht. Als zich hier gebreken voordoen, hebben die bijna altijd gevolgen voor de onderliggende constructie. De inspecteurs zijn daarom zeer alert op lekkages en aantastingen door schimmels of houtborende insecten. Waar nodig en mogelijk treffen zij direct maatregelen: een afgegleden dakpan wordt teruggelegd, een kapotte daklei wordt vervangen, een verstopte goot wordt schoongemaakt.

 

Torenspits

Moeilijk bereikbare plaatsen
Monumentenwachters komen op plaatsen waar de gemiddelde eigenaar zich liever niet waagt: in kruipruimtes onder vloeren, bovenop de torenspits, in de uithoeken van een kapconstructie of, aangelijnd en in een klimuitrusting, op grote hoogte tegen de gevel. Door een deskundig gebruik van op het object aangebrachte veiligheidsvoorzieningen en meegebrachte hulpmiddelen kan er ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden ge´nspecteerd.

 

Van binnen bekeken
Ook binnen het object wordt gekeken of zich bouwkundige problemen voordoen of aankondigen. Kleine vochtplekken, scheurtjes of hoopjes boormeel kunnen aanleiding zijn om snel in te grijpen. Verder controleren de wachters of karakteristieke elementen in goede staat verkeren. Enkele voorbeelden daarvan zijn trappenhuizen, stucplafonds, tegelvloeren, muurschilderingen en historisch meubilair.

 

detail bovenlichtOog voor detail
Elk object heeft zijn eigen, soms unieke kenmerken. De monumentenwachters kennen die en zullen ze steeds met een kritisch oog bewaken. Denk bijvoorbeeld aan pironnen op het dak, een speciale gevelsteen, een bijzonder gebint of een kunstig, decoratief bovenlicht.

 

inspectie gebintGedegen advies
Tijdens de inspectie maken de monumentenwachters aantekeningen van opvallende zaken. Direct daarna worden de belangrijkste waarnemingen vastgelegd in de computer. De inspectiebus is daartoe voorzien van een handig kantoorgedeelte. Korte tijd na de inspectie ontvangt de eigenaar een overzichtelijk inspectierapport. Dit geeft gedetailleerd weer welke bouwkundige onderdelen in orde zijn en welke aandacht nodig hebben. En op welke termijn. De eigenaar beslist of hij de adviezen opvolgt. De monumentenwachters zijn altijd bereid een nadere toelichting te geven en de eigenaar verder op weg te helpen.

 

Vakkennis monumentenwachters
Monumentenwachters beschikken door een combinatie van opleiding, scholing en werkervaring over een ruime kennis van historische bouwtechnieken en bouwmaterialen en van de beste instandhoudingsmaatregelen. Monumentenwacht Nederland verzorgt een uitgebreid scholingsprogramma dat monumentenwachters in staat stelt hun vakkennis te blijven verdiepen. Daarnaast wordt door permanente training en toetsing gewaarborgd dat de inspecties overal in het land op een gedegen, uniforme wijze worden uitgevoerd en van een eensluidende kwaliteit zijn.

Laatste nieuws