Organisatie

Hoe kan de tand des tijds, dat gestage proces van verval, worden vertraagd? Het antwoord op die vraag ligt voor de hand: probeer verval te voorkomen door preventieve maatregelen te nemen en voer noodzakelijke herstelwerkzaamheden zo snel mogelijk uit. Doe wat een tandarts doet: controleer periodiek de staat van onderhoud, dicht eventuele gaatjes en adviseer over goed onderhoud om gaatjes en dus kostbare herstelwerkzaamheden te voorkomen. Zo is de kerntaak te omschrijven van de onafhankelijke adviesorganisatie waarvoor begin jaren zeventig de basis werd gelegd. Met het passeren van de akte werd de Stichting Monumentenwacht Nederland op 23 februari 1973 formeel een feit.

Vanaf het begin gingen de gedachten uit naar een netwerk van provinciale afdelingen opererend onder de paraplu van een landelijke Monumentenwacht Nederland. Om het ideŽle karakter duidelijk aan te geven, werd gekozen voor de stichtingsvorm; zowel voor de landelijke als voor de elf provinciale organisaties die in de periode 1973-1981 werden opgericht.

De kerntaak van de provinciale monumentenwachten bestaat uit het inspecteren van de aangemelde monumenten, het terloops verrichten van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden, het rapporteren van de bevindingen en het adviseren over een doeltreffende instandhouding van de objecten. De besturen van de stichtingen bestaan doorgaans uit afgevaardigden van de grote monumentenorganisaties in de regio en monumentenzorgers op persoonlijke titel. In veel gevallen is een burgemeester of (oud-) provinciaal ambtenaar voorzitter.

Monumentenwacht Nederland vormt sinds 1984 de centrale organisatie die fungeert als gespreks- en overlegplatform voor algemeen beleid. Hier vindt afstemming plaats over onder meer de uniformering van rechtsposities, salariŽring en arbeidsomstandigheden. Op deze gebieden worden diensten uitgevoerd voor de provinciale stichtingen. Daarnaast verzorgt Monumentenwacht Nederland een aantal centrale taken die van belang zijn voor het werk van de regionale stichtingen. Zo wordt de deskundigheid van monumentenwachters bevorderd door het aanbieden van cursussen en het organiseren van technische dagen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan algemene voorlichting en aan contacten met partners in het monumentenveld. Hiertoe behoren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Erfgoed Nederland, het Nationaal Restauratiefonds en talloze andere organisaties die zich inzetten voor het behoud van cultuurhistorie.


De elf provinciale monumentenwachten en de Archeologische Monumentenwacht leveren elk een lid voor het algemeen bestuur van Monumentenwacht Nederland. Het bestuur wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter.

 

 

Laatste nieuws