Werkzaamheden Monumentenwacht Nederland

Monumentenwacht Nederland behartigt de algemene belangen van de elf provinciale monumentenwachten, de Archeologische Monumentenwacht en de Groene Monumentenwacht. Belangrijke taken zijn onder meer:

  • het fungeren als platform voor de aangesloten organisaties;
  • het toetsen van de kwaliteit op het gebied van inspectie en rapportage, veiligheid, databeheer en arbeidsomstandigheden;
  • het opstellen van het jaarlijkse scholingsprogramma en het organiseren van studiedagen voor medewerkers van monumentenwachten;
  • het up-to-date houden van het Arbeidsreglement;
  • het nemen van initiatieven voor gezamenlijke projecten en vormen van dienstverlening;
  • het bewaken van het 'Monumentenwacht-concept' en de realisatie daarvan;
  • het onderhouden van contacten met diverse overheidsinstellingen en landelijk opererende organisaties op het gebied van monumentenzorg en cultuurhistorie (zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds);
  • het leveren van inbreng bij provincie-overstijgende projecten en het (mede) verzorgen van de communicatie daarover;
  • het verzorgen van de public relations namens de gezamenlijke monumentenwachten, bijvoorbeeld bij de tweejaarlijkse Restauratiebeurs;
  • het initiŽren en onderhouden van contacten met zusterorganisaties elders in Europa.

 

 

Laatste nieuws