Welkom bij Monumentenwacht Nederland

In Amersfoort bevindt zich Monumentenwacht Nederland, de koepelorganisatie van de elf provinciale monumentenwachten in ons land, de Archeologische Monumentenwacht en de Groene Monumentenwacht.

 

Namens alle aangesloten stichtingen leiden wij u graag naar de juiste expertise op het gebied van de instandhouding van gebouwde,  archeologische en groene monumenten. Zorgvuldige inspecties, heldere rapportages, doeltreffende kleine herstelmaatregelen en onafhankelijke adviezen vormen vanouds het handelsmerk van de aangesloten stichtingen

 

Op deze website vindt u de belangrijkste informatie over Monumentenwacht Nederland. Als u op de kaart rechts klikt op een provincie, komt u direct op de website van de daar werkzame Monumentenwacht. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ook reacties en aanvullingen op deze website zijn altijd welkom.

 

In het kort....

Monumentenwachten zijn organisaties die op de meest praktische manier bijdragen aan het behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en objecten. Ze helpen eigenaren en beheerders om  monumenten (gebouwd, archeologisch of landschappelijk) voor verval te behoeden.

 

Na een grondige inspectie, ook op minder toegankelijke plaatsen, krijgt de eigenaar een rapportage met adviezen voor onderhouds- en/of herstelwerk, in volgorde van belangrijkheid. Inspecties worden in de meeste gevallen, in overleg met de opdrachtgever, jaarlijks of tweejaarlijks uitgevoerd.  Met het rapport weet de eigenaar hoe het monument ervoor staat en wat er moet gebeuren om het monument, tegen zo beperkt mogelijke kosten, in goede staat te houden. Werkzaamheden die vaak worden aanbevolen zijn onder meer: herstel van daklood, goten en hemelwaterafvoeren; een schilderbeurt; het gedeeltelijk of volledig vervangen van kozijnen; en het herstel van metsel- en/of voegwerk.

 

Tijdens de inspectie voeren monumentenwachters desgewenst ook kleine herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit, zoals het opnieuw aanbrengen van losgeraakte dakpannen of leien en het schoonmaken van dakgoten en platte daken

 

Bij de eerste inspectie wordt het object volledig in kaart gebracht. Dit is niet alleen van belang om het inspectiewerk zo doeltreffend mogelijk te kunnen uitvoeren, maar ook met het oog op subsidieaanvragen en monitoring.

 

 Als abonnee kunt u bij uw provinciale monumentenwacht vaak ook terecht voor (advies over) aanvullende diensten, bijvoorbeeld als u subsidie wilt aanvragen of als u onderhoudswerk wilt uitbesteden. In speciale gevallen, zoals bij de aankoop of verkoop van een monumentaal pand, kunnen ook niet-abonnees een beroep doen op de monumentenwacht in de provincie waar het object zich bevindt.

Laatste nieuws